Odpowiedzi

2009-11-22T18:33:37+01:00
Oktawian sprawował władzę w Rzymie w latach 30r.p.n.e do 14.r.n.e. Uważany jest za twórcę ustroju zwanego pryncypatem ( na liście senatu figurował jako princeps senatus- pierwszy na liście, stąd nazwa ustroju). W rządach opierał się na armii i na społeczeństwie. Pod pozorem kontynuacji tradycji ustroju republikańskiego, zmierzał do objęcia jak największej władzy osobistej oraz do usunięcia wrogów( Marek Antoniusz). Jego rządy miały być odrodzeniem wartości starego ustroju, zachował pewne elementy republiki takie jak senat i magistratury. Ustój nazwano ,,komedią republiki'', gdyż zachowanie pozorów starego ustroju miało mu przynieść władzę w istocie monarchiczną. Zdawał sobie sprawę z niechęci społeczeństwa do władzy monarchicznej, dlatego aby nie podburzać ludu przeciwko sobie, otwarcie nie deklarował dążeń do wprowadzenia nowego ustroju.
21 4 21