Dwa sklepy sprzedawały identyczne koszule. w pierwszym z nich cena początkowa, równa 60zł, została obniżona o 25%. w drugim cenę wyjściową, wynoszącą 75zl, obniżono o 20%.
a)Czy prawdziwe jest stwierdzenie że obniżka w pierwszym sklepie była o 5% większa niż w drugim?
b)W kturym sklepie cenę koszul obniżono o większą kwote?
prosze o rozwiązanie
DZIĘKI

2

Odpowiedzi

2009-11-22T16:24:46+01:00
Pierwszy sklep:

60 zł to 100% ceny
x to 75% ( bo cena została obniżona o 25%)

x=(60*75%):100%=45 zł cena po obniżce
obniżka o 15 zł

Drugi sklep:

75 zł to 100% ceny
x to 80% ( bo cena została obniżona o 20%)

x=(75*80%):100%=60 zł cena po obniżce

obniżka o 15 zł

w obu sklepach obniżono cenę o taką samą kwotę
2009-11-22T16:27:30+01:00
Pierwszy sklep
100% - 60
25% - x
x = 25*60/100
x = 15
60 - 15 = 45 zł

Drugi sklep
100% - 75
20% - x
75 - 15 = 60 zł
x = 20*75/100
x = 15

a)Nie gdyż obniżka była w obu sklepach ta sama
b)w pierwszym sklepie cena koszuli jest mniejsza.