Ustal liczby protonow i elektronow w atomach pierwiastkow:
a)magnezu
b)argonu
c)wodoru
d)tlenu
e)azotu
f)węgla

Polacz pojecia oznaczone cyframi rzymskimi z ich definicjami oznaczonymi literami.


I proton
II elektron
III neutron
IV elektrony walencyjne
V rdzen atomowy
VI liczba atomowa
VII liczba masowa

A suma liczby protonow i liczby neutronow w jadrze atomu.
B czesc atomu, bez elektronow walencyjnych
C cząstka podstawowa-skladnik jądra o masie 1u i elementarnym ładunku dodantim
D najmniejsza część pierwiastka chemicznego wykazujaca wszystkie jego cechy.
E czastka podstawowa- skladnik jadra, bez ladunku elektrycznego
G liczba protonow w jadrze atomowym
H elektrony najbardziej oddalone od jadra atomu
I czastka podstawowa o elementarnym ladunku ujemnym

2

Odpowiedzi

2009-11-22T16:47:45+01:00
1. Ustal liczby protonów i elektronów w atomach pierwiastków:
a)magnezu: p=12; e=12
b)argonu: p=18; e=18
c)wodoru: p=1; e=1
d)tlenu: p=8; e=8
e)azotu: p=7; e=7
f)węgla: p=6; e=6

2. Połącz pojęcia oznaczone cyframi rzymskimi z ich definicjami oznaczonymi literami.

A =VII
B =V
C =I
E =III
G= VI
H= IV
i= II
10 4 10
  • Użytkownik Zadane
2009-11-22T17:31:37+01:00
Ustal liczby protonow i elektronow w atomach pierwiastkow:
a)magnezu
₁₂Mg
p+=12
e-=12
b)argonu
₁₈Ar
p+=18
e-=18
c)wodoru
₁H
p+=1
e-=1
d)tlenu
₈O
p+=8
e-=8
e)azotu
₇N
p+=7
e-=7
f)węgla
₆C
p+=6
e-=6

Polacz pojecia oznaczone cyframi rzymskimi z ich definicjami oznaczonymi literami.

I proton C
II elektron I
III neutron E
IV elektrony walencyjne H
V rdzen atomowy B
VI liczba atomowa G
VII liczba masowa A

D to atom.
11 4 11