Odpowiedzi

  • Dota
  • Początkujący
2009-05-17T14:47:20+02:00
PSL
Polskie Stronnictwo Ludowe nawiązuje do dorobku partii chłopskich okresu międzywojennego. Jest bezpośrednim kontynuatorem PSL utworzonego przez Wincentego Witosa i Stanisława Mikołajczyka w 1945 roku. Polskie Stronnictwo Ludowe jest partią o charakterze centrowym, opierającą się na wartościach ludowych, narodowych i chrześcijańskich.
Główne założenia programowe:
• interwencjonizm państwowy (zwłaszcza w rolnictwie)
• sprzeciw wobec: przywróceniu kary śmierci, legalizacji eutanazji, aborcji, narkotyków miękkich, likwidacji powiatów, rejestracji związków homoseksualnych oraz rozdziału państwa od kościołów
• rozwiązanie Senatu i powołanie izby samorządowej
• natychmiastowe wycofanie polskich wojsk z Iraku
• utrzymanie bezpłatnej edukacji i służby zdrowia
• upublicznienie wszystkich teczek peerelowskich służb