Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-22T17:22:58+01:00
9.
A∧B = <1,4>
a= 3+√3/4 a∈A∧B
b= -9,4*0,25/0,35=-2,35/0,35 b∉A∧B
c= 0,124*8,56 + 0,124*1,44 = 0,124*(8,56+1,44)=0,124*10=1,24 c∈A∧B
10.
a)
|x-2|<4
-4<x-2<4 i x∈C
-2<x<6 i x∈C
A: x∈{-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6}
B: x∈{1, 2, 3, 5, 7}
C: x∈{1, 4, 7}
b)
A∧B= {1, 2, 3, 5}
B-C= { 2, 3, 5}
(A∨B)∧C = {1, 4, 7}

11.
16%x + 9 = 33¹/₃%*630
16/100x + 9 = 100/300*630
4/25x = 201
x=1256¼

12.
przed zmianą cen:
g - cena gruszek
ś - cena śliwek
g=ś=x
za zakupy:
2x+3x=5x

po zmainach cen:
g+8%g=108%g=1,08g = 1,08x - cena grusze3k
ś-2%ś=98%ś=0,98ś = 0,98x
za zakupy:
2*1,08x + 3* 0,98x= 2,16x + 2,94x = 5,1x

o ile %?
100%* 5,1x/5x = 10%

13.
wcześniej:
s=b=x
2x+x=3x
później:
100%s-4%s=96%s = 0,96x
100%b + 12%b =112%b = 1,12x
2*0,96x + 1,12x= 3,04x
o ile %?
100%*3,04x/3x = 4%

14.
a)x-odsetki
25000 + 25000*0,8x=26400
250 + 200x=264
200x=14
x=0,07 = 7%
b) 20%*7%*25000= 0,2*0,07*25000=350