Czy zdania są prawdziwe-P czy fałszywe-F
1.Choroby genetyczne wywołują zarówno mutacje genowe, jak i chromosomowe.
2.Mutacje recesywne nie zawsze mają wpływ na prawidłowy rozwój organizmu.
3.Wszystkie mutacje mają negatywny wpływ na organizm.
4.Podczas klonowania wyodrębnione geny przenosi się bezpośrednio do organizmu biorcy.
5.Klonowanie jest jedną z technik stosowanych w inżynierii genetycznej.

3

Odpowiedzi

2009-11-22T16:29:30+01:00
2009-11-22T16:32:58+01:00
1.Choroby genetyczne wywołują zarówno mutacje genowe, jak i chromosomowe. => prawda
2.Mutacje recesywne nie zawsze mają wpływ na prawidłowy rozwój organizmu. => prawda
3.Wszystkie mutacje mają negatywny wpływ na organizm. => fałsz
4.Podczas klonowania wyodrębnione geny przenosi się bezpośrednio do organizmu biorcy. => prawda
5.Klonowanie jest jedną z technik stosowanych w inżynierii genetycznej. => prawda
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-22T16:35:11+01:00
1. prawdziwe
2.fałsz
3.prawdziwe
4. Fałsz
5. Prawdziwe