Wklasie jest 25 uczniów, nauczyciel ma zazwyczaj losowania do odpowiedzi numeru ucznia z listy w dzienniku. prawdopodobieństwo zdarzenia, że ten sam uczeń będzie odpowiadał na trzech kolejnych lekcjach .

proszę napisać wszystkie obliczenia ;) inaczej odpowiedzi będą usuwane

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-22T16:35:53+01:00
Jeśli w klasie jest 25 uczniów to prawdopodobieństwo że zostanie wylosowany dany uczeń wynosi 1/25Aby obliczyć prawdopodobieństwo, że ten sam uczeń zostanie wylosowany na 3 kolejnych lekcjach należy pomnożyć prawdopodobieństwo z każdego dnia, zatem:

(1/25)×(1/25)×(1/25)=1/15625