Jednym ze sposobów pielęgnowania Ziemi jest otaczanie opieką prawną miejsc szczególnie zagrożonych. Przeczytaj poniższy fragment rozporządzenia ministra ochrony zwierząt.

W stosunku do gatunków ochronionych [...] zabrania się:
*umyślnego zabijania, okaleczania, płoszenia, chwytania oraz przetrzymywania i preparowania,
*umyślnego niszczenia gniazd,legowisko, nor i żeremi oraz jaj, postaci młodocianych, a w szczególności larw, poczwarek, kijanek, piskląt,
*filmowanie, fotografowanie
ich w miejscach rozrodu i regularnego przebywania - w okresie rozrodu i wychowu młodych ,
*przemieszczanie
-z miejsc rozrodu i regularnego przebywania na inne miejsce ,
-z ośrodku hodowli, ogrodów zoologicznych, zwierzyńców na stanowiska naturalne, zbywania, nabywania żywych, martwych lub spreparowanych - w całości lub w części, wwożenia poza granice Państwa w stanie żywym lub martwym całych zwierząt oraz ich części lub pochodnych[...].


Wyobraź sobie, że jesteś ministrem ochrony środowiska.napisz podobne zarządzenie o ochronie roślin.

1

Odpowiedzi

2009-11-22T16:48:43+01:00
W stosunku do gatunków chronionych roślin zabrania się:
*Umyślnego niszczenia,okaleczania
*Podlewania różnymi substancjami chemicznymi,które szkodzą rośliną
*Przemieszczanie ich w inne miejsca niż w naturze
*Wyrywania, dlatego że dla niektórych zwierząt dana roślina jest dobrym pokarmem


nie mam już więcej pomysłów ;p

dopisz coś i popoprawiaj błedy jak są ;p
2 5 2