Odpowiedzi

2009-11-22T16:58:55+01:00
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 23 kwietnia 1935 (Dz.U. Nr 30, poz. 227) przewidywała sprawowanie zastępczo funkcji Prezydenta oraz nową instytucję - w razie wojny - wyznaczenie następcy na wypadek opróżnienia urzędu Prezydenta.

Konstytucja kwietniowa z 1935 stanowiła, że czasie, gdy urząd Prezydenta Rzeczypospolitej jest opróżniony, funkcję Prezydenta sprawuje zastępczo Marszałek Senatu, a gdyby Senat był rozwiązany - Marszałek rozwiązanego Senatu. Korzystał on wówczas ze wszystkich uprawnień związanych z urzędem Prezydenta Rzeczypospolitej (art. 23). Opróżnienie urzędu mogło nastąpić w przypadku:

zgonu Prezydenta Rzeczypospolitej przed upływem siedmioletniego okresu urzędowania,
zrzeczenia się urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej,
gdy Prezydent Rzeczypospolitej nie mógł trwale sprawować urzędu - uchwałą połączonych Izb Ustawodawczych.
W oparciu o przepisy Konstytucji kwietniowej z 1935 żaden Marszałek Senatu nie sprawował zastępczo funkcji Prezydenta.

4 2 4