Można przyjąć , że lądy na Ziemi zajmują łącznie 150mln kilometrów kwadratowych. Diagram przedstawia procentowy udział powierzchni poszczególnych kontynentów w całkowitej powierzchni lądów.
Europa - 7%
Azja - 30%
Afryka - 20%
Ameryka Północna -16%
Ameryka Południowa -12%
Australia -6%
Antarktyda -9%

Zad.1 Oblicz jaką powierzchnię ma Antarktyda.

3

Odpowiedzi

2009-11-22T16:40:16+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-22T16:42:55+01:00
2009-11-22T16:47:54+01:00
⁹/₁₀₀×150=¹³⁵⁰/₁₀₀=13,5(mln.km.²)

odp.Powierzchnia Antarktydy wynosi ok. 13,5 miliona kilometrów kwadratowych.