Witam proszę o pomoc, gdyż jutro mam sprawdzian a nic nie umiem to są moje zadanie:
Oblicz masę cząsteczkową i określ stosunek masowy wodoru do węgla oraz procentową zawartość węgła w:
a) butenie b) butinie c) pentanie d) pentinie e) heksanie) f) heksenie
Proszę o pomoc

1

Odpowiedzi

2009-11-22T17:36:48+01:00
A] buten C4H8
Najpierw obliczamy masę molową całej cząsteczki, węgla i wodoru w cząsteczce.
M C4H8 = 4*12g+ 8*1g=48g+8=56g, ----- to jest masa cząsteczkowa butenu
M 4C=4*12g=48g, M 8H=8g
stosunek masowy H:C 8:48= 1:6 ----- to jest stosunek masowy (jeden do sześciu)
Obliczamy teraz procentową zawartość węgla
56g-------100%
48g---------x
100%*48g
x=-------------------------
56g
X=85,7%

b) butyn C4H6 MC4H6 = 4*12+6=48+6=54 to jest masa cząsteczkowa
stosunek: 6:48= 1:8 (jeden do ośmiu)
54----- 100%
48------x x= (w liczniku)100% * 48 (w mianowniku)54 x=88,9%

c) pentan C5H12 M C5H12=5*12+12*1=72

stosunek: 12:60=1:5

72-----100%
60 ---- x x= 83,3%

d) pentin
pentin C5H8 M C5H8=5*12+8*1=68

stosunek: 8:60=2:15

68-----100%
60 ---- x x= 88,2%

e)heksan
C6H14 M C6H14=6*12+14*1=86

stosunek: 14:72=7:36

86-----100%
72 ---- x x= 83,7%

d)heksen

C6H12 M C6H12=6*12+12*1=84

stosunek: 12:72=2:12=1:6

84-----100%
72 ---- x x= 85,7%

Pozdrawiam.