Można przyjąć , że lądy na Ziemi zajmują łącznie 150mln kilometrów kwadratowych. Diagram przedstawia procentowy udział powierzchni poszczególnych kontynentów w całkowitej powierzchni lądów.
Europa - 7%
Azja - 30%
Afryka - 20%
Ameryka Północna -16%
Ameryka Południowa -12%
Australia -6%
Antarktyda -9%

zad 2. O ile kilometrów kwadratowych powierzchnia Europy jest większa od powierzchni Australii ?

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-22T16:48:53+01:00
Pow. Europy = 7% × 150 000 000 km² = 10 500 000 km²
pow. Australii = 6% × 150 000 000 km² = 9 000 000 km²
10 500 000 km² - 9 000 000 km² = 1 500 000 km²

Powierzchnia Europy jest większa od powierzchni Australii o 1 500 000 km². (1,5 miliona km²).
2009-11-22T16:52:54+01:00
Europa: 7% z 150 000 000= 7/100 * 150 000 000/1= 7/1 * 1500000/1 = 10500000km kwadatowych

Australia: 6% z 150 000 000= 6/100 * 150 000 000/1 = 6/1 * 1500000 = 9000000km kwadratowych

10500000 - 9000000= 1500000

Odp. Powierzchnia Europy jest o 1500000 km kwadratowych większa od powierzchni Australii.
2009-11-22T16:54:55+01:00
Obliczamy powierzchnie Europy.

150 000 000 km² --- 100 %
x ------- 7%

x= 150 000 000 * 7 / 100
x = 1050000000 / 100
x = 105 00000

Powierzchnia Europy jest równa 105 00000 km²

Obliczamy powierzchnie Autrralii.

150 000 000 km² --- 100 %
x ------- 6%
x= 150 000 000 * 6 / 100
x = 900000000 / 100
x = 9000000

Powierzchnia Australii jest równa 9000000 km₂


105 00000 km² - 9000000 km₂ = 1500000 km²

Odp.Europ[a jest większa od Australii o 1500000 km² .