Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-22T19:25:22+01:00
Jak pewnie już wiesz przez Polskę przeszły wtedy 3 zlodowacenia:
-północnopolskie (Wisły/delty)
-środkowopolskie (Odry)
-południowopolskie (Sanu)
Po zlodowaceniach zaszły ogromne zmiany krajobrazu i ukształtowania powierzchni kraju. Krajobraz Polski podzielił się na:
-staroglacjalny (na którym formy polodowcowe są silnie przekształcone przez denudację i dlatego już mało wyraziste. Z reguły obszar ten nie posiada już jezior, których misy zostały całkowicie wypełnione przez osady).
-młodoglacjalny (określenie krajobrazu polodowcowego, w którym formy pozostawione przez lądolód są świeże i czytelne w terenie. Składają się na nie garby i pagórki moreny dennej. Na liniach postoju czoła lądolodu powstały potężne wały moren czołowych. W osadach morenowych znajdowane są olbrzymie głazy narzutowe przywleczone przez lądolód skandynawski).


Proszę o naj ;].