Odpowiedzi

2009-11-22T17:12:21+01:00
1. Imię autora ,,Syzyfowych prac" -Stefan
2.W jakim mieście znajdowało się gimnazjum?-klerYków
3.Wzruszał patriotyzmem. -Zygier
4.Przezwosko pani Przepiórkowskiej - przepiórzYca
5.powieść społeczno-obyczajowa-syzyFowe prace
6.Nazwisko głównego bohatera- bOrowicz
7.Gdzie mieściła się szkoła elementarna- oWczary
8.Imię matki Marcina- hElena

9.Nazwisko dziedzica, gdzie Andrzej Radek udzielał korepetycji- Płoniewicz
10.imię chłopca, któremu udzielano korepetycji-jędRuś
11.Nauczyciel udzielający korepetycji Marcinowi-mAjewski
12.Jaka religia była tępiona- katoliCyzm
13.Gdzie Marcin modlił sie przed pójście do szkoły; katEdra