Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-22T17:26:43+01:00
F=Gm²/R² siła grawitacji
m=ρV
V=4/3πr³ objętość kuli
m=ρ×4/3πr³
m=11,3*10³kg/m3×4/3×3,14×(½m)³
m≈5,91×10³kg
F=6,67×10⁻¹¹Nm²/kg²×(5,91×10³kg)²:1m²
F=≈233×10⁻⁵N