Odpowiedzi

2009-11-22T17:01:35+01:00
Ocena komunizmu
Ogólne założenia ideologiczne komunizmu nie były złe. Wizja osiągnięcia sprawiedliwości społecznej poprzez stworzenie społeczeństwa pozbawionego wewnętrznych podziałów ekonomicznych i etnicznych, w którym wszystkie środki produkcji znajdą się w posiadaniu wspólnot, znalazła uznanie wśród wielu społeczeństw na świcie. Gdyby faktycznie udało się zrealizować pewne założenia komunizmu, mógłby on śmiało „konkurować” z ustrojem demokratycznym, w którym kapitalistyczna gospodarka doprowadza do kształtowania się ogromnych dysproporcji w poziomie życia obywateli. W państwach demokratycznych mamy ludzi nadprzeciętnie bogatych i żyjących w ubóstwie. Podobna sytuacja panowała w Carskiej Rosji - car, całe jego otocznie i szlachta żyli w bogactwie, a zwyczajnym ludziom doskwierała bieda. Nic więc dziwnego, że Rosjanom tak spodobały się idee głoszone przez Lenina i komuniści szybko doszli do władzy w tym kraju. Okazało się jednak, że nowa władza nie zrealizowała głównego założenia tego ustroju - nie osiągnięto sprawiedliwości społecznej, a centralnie planowana gospodarka nie miała szans na rozwój. Powstało natomiast państwo z systemem jednopartyjnym, na którego czele stał przywódca posiadający absolutną władzę. Rządowi były podległe wszystkie instytucje państwowe. Doskonale zorganizowana policja polityczna likwidowała wszystkich domniemanych przeciwników ustroju. Cenzura zapobiegała natomiast dotarciu do społeczeństwa antykomunistycznych idei. Wszechobecna propaganda miała na celu zniszczenie dotychczasowej tożsamości narodowej i przebudowę systemu wartości życiowych obywateli (pranie mózgów), by stworzyć społeczeństwo wierzące tylko w partię i jej przywódcę (zniewolenie). Propagowana przez komunizm równość wszystkich obywateli zasługuje na pochwałę. Idea ta w praktyce jest jednak niemożliwa do zrealizowania – komunizm w pierwotnej formie był systemem utopijnym, którego założeń nie dało się spełnić. Pozbawiony głównych idei stał się ustrojem nastawionym na wyzysk społeczeństwa. Ofiar tego ustroju było więcej, niż ofiar nazizmu, który był systemem jeszcze bardziej „brutalnym”. Dlaczego ? Ponieważ faszyzm istniał znaczenie krócej od komunizmu, który funkcjonuje do dziś. I do dziś zbiera śmiertelne żniwo. Warto wspomnieć o takich państwach jak Kuba czy Korea Północna. Lata propagandy sprawiły, że mieszkańcy tych krajów nieświadomie stali się niewolnikami systemu. I w najbliższym czasie ten stan rzeczy nie ulegnie zmianie. Komunizm może trwać w tych odizolowanych od świata miejscach jeszcze przez dziesiątki lat.
Tak więc komunizm, mimo dobrych założeń ideologicznych, okazał się być systemem, w którym kompletnie nie szanowano ludzkiego życia i praw człowieka. Jego ofiarami padło miliony ludzi. Oby podobny system już nigdy nie powstał.

Nie wiem czy dokładnie ci o to chodziło. Nie jest to na pełną stronę A4 ale prawie, prawie. Miałem takie zadanie niedawno;)

Pozdrawiam
Kamil