Odpowiedzi

2009-11-22T16:58:21+01:00
Znaczenie ekologiczne mszaków

* magazynowanie dużych ilości wody
* ochrona gleby przed wysuszeniem i wypłukaniem
* roślinność pionierska
35 4 35
2009-11-22T17:13:39+01:00
Znaczenie mszaków w przyrodzie i życiu człowieka:

- wzbogacają podłoże w próchnicę
- pokrywając glebę zwartymi darniami, zmniejszają jej parowanie i zabezpieczają ją przed wymyciem przez wodę i wywianiem przez wiatr
- tworząc torfowiska wpływają na kształtowanie się klimatu
- powstałe ze szczątków mchów pokłady torfu są wykorzystywane jako materiał opalowy, do wyrobu papieru, tektury, płyt izolacyjnych oraz jako surowiec do
otrzymywania gazu palnego,
- w ogrodnictwie torf używany jest do nawożenia gleby
- w medycynie torf stosowany jest do kąpieli leczniczych
oraz do produkcji leków
- uszczelnianie budynków drewnianych
25 4 25