Odpowiedzi

2009-11-22T17:21:52+01:00
Największe Okręgi przemysłowe to :
Ameryka Poludniowa:Minas Gerais(Belo Horizonte)
Ameryka Północna :Pas przemysłowy(Boston, New York, Baltimore, Filadelfia, Pittsburg, Chicago,Cincinati)
6 3 6
2009-11-22T17:21:35+01:00
Okręg przyjeziorny w usa okręg ten zajmuje się wyrobami chemicznymi, elektromaszynowymi, zbrojeniowymi, precyzyjnymi  Minas Gerais w Brazylii ameryka pd
3 1 3
2009-11-22T17:21:46+01:00
Główne okręgi przemysłowe Europy
Okręg Północny we Francji

obejmuje: aglomerację Lille-Roubaix-Tourcoing oraz miejscowości przyległe
utworzony na bazie: węgla kamiennego oraz lnu
główne gałęzie przemysłu: przemysł wydobywczy, metalurgiczny, elektromaszynowy – metalowy i maszynowy (maszyn włókienniczych oraz górniczych), włókienniczy, chemiczny (w tym petrochemiczny, farmaceutyczny, włókien syntetycznych), spożywczy
Okręg Nadrenii Północnej-Westfalii w Niemczech

największy okręg przemysłowy Europy
obejmuje: Essen, Duisburg, Oberhausen, Dortmund, Bochum, Düsseldorf, Kolonię, Wesseling, Leverkusen, Gelsenkirchen
utworzony na bazie: węgla kamiennego, brunatnego, cynku i ołowiu oraz soli kamiennej
główne gałęzie przemysłu: hutnictwo żelaza (żelazo sprowadzane z Siegen) metali nieżelaznych, elektromaszynowy (maszyny dla górnictwa, hutnictwa, taboru kolejowego, zbrojenia, elektrotechniczny, elektroniczny, precyzyjny), chemiczny (głównie petrochemiczny, farmaceutyczny)
Górnośląski Okręg Przemysłowy

obejmuje: Katowice, Gliwice, Dąbrowę Górniczą, Chorzów, Tarnowskie Góry, Jaworzno i inne
utworzony na bazie: węgla kamiennego i rud cynku i ołowiu
główne gałęzie przemysłu: hutnictwo żelaza i metali nieżelaznych, elektromaszynowy (metalowy, obrabiarkowy, zbrojeniowy, środków transportu, kabli, silników elektrycznych), lekki, spożywczy, mineralny (materiałów budowlanych)
Zagłębie Donieckie na Ukrainie

obejmuje: Donieck, Jenkijewo, Kramatorsk, Charków, Gorłówkę, Słowiańsk, Pierwomajsk, Szachty
utworzony na bazie: rtęci, soli kamiennej, węgla koksującego i antracytu
główne gałęzie przemysłu: hutnictwo żelaza (żelazo sprowadzane z Krzywego Rogu) i metali nieżelaznych, chemiczny (produkcja nawozów azotowych i sody), elektromaszynowy
8 2 8