Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-22T17:26:58+01:00
Przykładem może być kotłownia, w której otwarcie drzwiczek paleniska może spowodować zarówno nagły przyrost temperatury, jak i zadymienia.Najczęściej strażacy pracują w warunkach zadymienia, wysokiej temperatury i obciążeń psychofizycznych, pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia i życia człowieka, jak i w miejscach, w których człowiek nie powinien przebywać ze względu na wysoką temperaturę, ciśnienie, wilgotność.Odbija się to na stanie zdrowia ludności zamieszkującej zadymionym obszarze kraju,powoduje to bowiem rozwojowi bakterii, zmniejsza odporność ludzi na zakażenie, przyczynia się do występowania chorób spowodowanych awitaminozą - zwłaszcza krzywicy.
Należy więc spalać tylko te odpady, których nie można zagospodarować, a w czasie ich spalania nie będzie powstawał dym zawierający toksyczne substancje; śmieci i odpady, które się do tego nadają powinny być kompostowane; wyroby z tworzyw sztucznych należy dostarczyć do odpowiednich składowisk lub spalarni.