Wyraź we wskazanych jadnostkach:
a) na cm
0,8m , 500mm , 3,5dm , 0,07km , 70 ¹₂₀m
b) w dm
137cm , 30,1cm , 0,85m , 0,012km , ⅜km
c) dm
5000cm , 20 000cm , 1500 000mm, 70 000 000mm
d) w km
250 000cm, 75 000cm , 200 000 000cm , 25 000 000mm
e) w kg
650g , 1520g , 360dag, 16,5t , 10½t
f) w dag
12kg, 6,75kg , 0,08t , 750g, 9g
g) w g
1200mg , 70mg , 6dag, 7,2 dag, 0,6kg.


2

Odpowiedzi

2009-11-22T17:21:34+01:00
A)
0,8m -80 cm
500mm-50cm
3,5dm- 35 cm
0,07km- 7000cm


b)
137cm-13,7 dm
30,1cm-3,01 dm
0,85m-8,5 dm
0,012km-120 dm
c)
5000cm-500 dm
20 000cm
1500 000mm-15000dm
70 000 000mm-700000 dm

d)250 000cm-2,5 km
75 000cm-0,75 km
200 000 000cm-2000 km
25 000 000mm-2,5 km
e)
650g-0,65kg
1520g-1,52 kg
360dag-0,36 kg
16,5t -16 500kg

f)
12kg-1200 dag
6,75kg-675 dag
0,08t-8000 dag
750g-75 dag
9g-0,9 dag

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-22T17:36:17+01:00
A)0,8m=80cm
500mm=50cm
3,5dm=35cm
0,07km=70 000cm
70¹/₂₀m=70,05m=7005cm
b)137cm=13,7dm
30,1cm=3,01dm
0,85m=8,5dm
0,012km=120dm
³/₈km=0,375km=3750dm
c)5000cm=500dm
20 000cm=2000dm
1500 000mm=15 000dm
70 000 000mm=700 000dm
d)250 000cm=2,5km
75 000cm=0,75km
2000 000 000cm=2000km
25 000 000mm=25km
e)650g=6,5kg
1520g=1,52kg
360dag=3,6kg
16,5t=16500kg
10½t=10500kg
f)12kg=1200dag
6,75kg=675dag
0,08t=800 000dag
750g=75dag
g)1200mg=1,2g
70mg=0,070g
6dag=60g
7,2dag=72g
0,6kg=600g