Odpowiedzi

2009-11-22T17:12:14+01:00
1. Platforma Obywatelska (PO) 206 posłów, w tym:
* Stronnictwo Demokratyczne (SD) - 1 poseł
Prawo i Sprawiedliwość (PiS) - 154 posłów, w tym:
* Ruch Katolicko-Narodowy (RKN) - 2 posłów (jednocześnie Ruch Patriotyczny)
* Ruch Ludowo-Narodowy (RLN) - 2 posłów
* Stronnictwo "Piast" - 1 poseł
Klub Poselski Lewica - 43 posłów:
Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD) - 35 posłów
Unia Pracy (UP) - 2 posłów
6 posłów bezpartyjnych
Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) - 31 posłów
Koło Parlamentarne "Polska Plus" - 9 posłów
Socjaldemokracja Polska - 4 posłów
Demokratyczne Koło Poselskie Stronnictwa Demokratycznego (SD)

2. 460 posłów na czele

3.Bronisław Komorowski sejm
Bogdan Borusewicz senat
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-22T17:15:26+01:00
1.Partie:libralne,konserwatywne,robotnicze,regionalne,chrześcijańskie,faszystkowskie,protestu,ruchy ekologiczne.
2.460 posłów.Na czele klubu parlamentarnego stoją posłowie wraz z senatorami.
3.Marszałek sejmu-Bronisław Komorowski. Marszałek senatu-Bogdan Borusewicz
4.1.przedstawienie projektu ustawy
2.projekt trafia do odpowiedniej komisji sejmowej, gdzie jest analizowany
3.na plenarnym posiedzeniu sejmu posłowie dyskutują i proponują poprawki
4.następnie są głosowania:
-najpierw głosuje się wszystkie poprawki
-potem głosuje się cały projekt
5.uchwalony projekt ustawy trafia do senatu (senat może zaakceptowac ustawe, odrzucic albo wnieśc poprawki)
6.sejm może odrzucic poprawki senatu bezwzględną większością głosów w innym wypadku pozostaje w wersji ustalonej przez senat
7.Nowa ustawa trafia do prezydenta
prezydedn może:
-zawetowac ustawe
-podpisac ustawe
-może skierowac ją do Trubunału Konstytucujnego.
5.tego nie wiem :)
2 3 2