Proszę o zrobienie 3 poleceń dotyczących Apokalipsy św. Jana:

1. Słowo apokalipsa oznaczało pierwotnie w języku greckim odsłonięcie lub objawienie. W Biblii zyskuje ono nowe znaczenie. Wyjaśnij je przywołując konkretne przykłady z czytanego fragmentu.
2.Apokalipsa św. Jana zawiera pouczenie groźbę, pocieszenie, obietnicę. Które z tych elementów odnajdujesz w przeczytanym tekście? Uzasadnij odwołując się do tekstu.
3. Wskaż główne cechy stylu apokaliptycznego. Uwzględnij:
-charakter obrazów poetyckich (ich barwy składniki, nastrój)
-składnię (np. rodzaj zdań, spójniki, wyliczenia, powtórzenia, ew. paralelizmy składniowe)
-dobór słownictwa (m.in ze względu na zabarwienie emocjonalne)
-obrazy symboliczne
-siłę, z jaką tekst oddziałuje na odbiorcę.
Każdą zauważoną cechę zilustruj co najmniej jednym przykładem z tekstu.

DAJĘ DOSYĆ SPORĄ LICZBĘ PUNKTÓW ZA TO ZADANIE, WIĘC OCZEKUJĄ DOBREGO ROZWIĄZANIA OWEJ PRACY...;D
PS:umiem korzystać z google

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-29T12:25:06+01:00
1. Autor ukazuje wizję Sądu Ostatecznego i Miasta Bożego . I o powtórny przyjściu Pana Jezusa :
"Mówi Ten, który o tym świadczy: „Zaiste, przyjdę niebawem”. Amen. Przyjdź, Panie Jezu!"

2. Pocieszenie :
"Mówi Ten, który o tym świadczy: «Zaiste, przyjdę niebawem». Amen. Przyjdź, Panie Jezu!"
Mówi o wczesnym przyjściu Jezusa na świat ponownie .

3.Apokalipsa budzi w nas wiele emocji . Panuje w niej nastrój grozy , są to bowiem ostanie dni ludzkości, dni śmierci i ostatecznego sądu. Apokalipsa jest bardzo trudna do odczytania i nie podlega jednoznacznej interpretacji.Apokalipsa jest napisana specyficznym językiem, językiem proroctw, jednak wyjątkowo nasyconym symbolami, pojawiają się tam Czterej Jeźdźcy Apokalipsy, straszna bestia, czyli Antychryst.

2 5 2