Odpowiedzi

2009-11-22T17:21:50+01:00
Ruch można najogólniej zdefiniować jako zmianę położenia ciała względem pewnego układu odniesienia, którym jest obserwator, inne ciało lub układ ciał. Ruch można podzielić na prostoliniowy,
ruchy krzywoliniowe,ruch stały oraz zmienny.
-droga (s)
-czas (t)
-prędkość (v)
Prędkość v jest wielkością wektorową
2009-11-22T17:27:39+01:00
Działem fizyki zajmującym się badaniem ruchu, nie wnikając w jego przyczyny jest kinematyka.
Ruch jest to zmiana położenia ciała względem przyjętego układu odniesienia. Oto przykłady wielkości charakteryzujących ruch.
Względność ruchu; ruch oraz spoczynek są względne, gdyż zależą od wyboru układu odniesienia.Ciała mogą się poruszać względem pewnych ciał, a być w spoczynku względem innych.Jak wiadomo Ziemia porusza się wokół Słońca, lecz w układzie Ziemi porusza się oczywiście Słońce.
* prędkość- wielkość wektorowa
Jeśli ruch jest prostoliniowy prędkość średnią obliczamy ze wzrou ; vśr=delta(czyli przyrost)s/delta t
delta s to droga przebyta w danym czasie, w przypadku, gdy delta t wynosi 0, mamy do czynienia z prędkością chwilową
* w ruchu krzywoliniowym trzeba uwzględnić wektorowy charakter prędkości
w ruchu krzywoliniowym wektor prędkości chwilowej jest w każdym punkcie styczny do toru
* przyspieszenie - jest stosunkiem zmiany prędkości do czasu, w którym zachodzi
a(śr)=v/t a- przyspieszenie