Odpowiedzi

2009-11-22T18:01:07+01:00
Pocisk wylatuje z lufy z szybkoscia 700m/s. Oblicz czas przelotu pocisku przez lufę oraz jego przyspieszenie jesli dlugosc lufy wynosi 70cm
Dane:
V=700m/s
s=0,7m
a=?
t=?

V wprost proporcjonalne do t
s wprost proporcjonalne do t²
s=at²/2
t=V/a
s=V²/2a
a=V²/2s
a=(700m/s)²/2*0,7m=490000m²/s²/1,4m
a=350000m/s²

t=V/a=2s/V
t=1,4m/700m/s
t=0,002s

odp.Przyspieszenie wyniosło 350 000m/s², a czas 0,002s
2009-11-22T18:09:41+01:00
S=70cm=0,7m
V=700m/s

V(t)=Vo+at
s(t)=Vo*t + at2/2

700=0+at
0,7=0*t+at2/2

700=at-->a=700/t
0,7=at2/2-->0,7=700/t*t2 /2
0,7=700t/2
0,7=350t
t=0,002s

a=v/t
a=700/0,002
a=350000m/s2
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-22T19:04:44+01:00
S = at²/2
a = ΔV/Δt
S = V/t × t² i wszystko dzielone przez 2
S = Vt/2 | × 2
2S = V × t | : V
2S/V = t
t = 2 × 0,7 m / 700 m/s
t = 1,4 m / 700 m/s [metry się skracają]
t = 0,002 s
________________________________________

a = ΔV/Δt
a = V/t
a = 700 m/s / 0,002 s
a = 350000 m/s²

Odp.: Pocisk wyleciał z lufy w czasie 0,002 s z przyspieszeniem 350000 m/s².