Na podstawie piramidy obrazującej strukture wiekową populacji scharakteryzuj populację rozwijającą się metodą metaplanu wedglu poniższych punktów:
1)Jaki jest stan populacji?
2)jaki bezie stan populacji?
3)Co może być przyczyną tego stanu populacji?
4)Wnioski

polecenie nr 1 rozumiem. Niestety dalszych nie. Nasza nauczycielka od biologii jest zbyt dobra nauczyielka i nie wytłumaczyla zadania. Niestety... Błagam o pomoc.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-22T18:16:42+01:00
W przypadku populacji rozwijającej się najwięcej jest osób młodych, wysoki przyrost naturalny spowoduje, że w przyszłości znacznie zwiększy się liczba osobników na danym obszarze, czego przyczyną może być wysoki odsetek osobników w wieku rozrodczym. Populacja ta będzie potrzebować coraz więcej przestrzeni.

Populacja ustabilizowana to drugi stan, do którego dążą populacje rozwijające się. Osobniki tej populacji charakteryzują się znikomym prawie zerowym przyrostem naturalnym, co jest spowodowane podobną ilością osobników w wieku starczym jak i bardzo młodym, populacja ta utrzyma swój stan liczebny przez najbliższy okres na stałym poziomie. Liczba zgonów jest prawie równa liczbie narodzin.

Populacja wymierająca charakteryzuje się rażącą przewagą osobników starszych, człownkowie tej populacji wymierają szybciej niż rodzą się jej kolejni przedstawiciele. Wskutek tych przemian członkowie tej populacjii w przyszłości mogą wymrzeć całkowicie, ponieważ jest zbyt mało osób mogących rozmnażać się i zapewnić wzrost populacji
3 5 3