Napisz list do gazety, w którym proponujesz zmianę Konstytucji w zakresie systemu sprawowania władzy wykonawczej w Polsce. Zaproponuj przejście na system prezydencki lub system kanclerski. Podaj pięć argumentów wraz z uzasadnieniem za systemem prezydenckim lub systemem kanclerskim. Pamiętaj o właściwej formie wypowiedzi. Plis muszę to mieć na jutro daję 50 PUNKTÓW!

1