Odpowiedzi

2009-11-22T17:37:16+01:00
2) Fotosynteza jest podstawowym dla życia procesem biologicznym polegającym na syntezie związków organicznych przy udziale dwutlenku węgla z powietrza, wody z solami mineralnymi z gleby i energii słonecznej. Jest to jeden ze sposobów odżywiania się organizmów żywych. Zdolność do fotosyntezy mają organizmy posiadające barwniki asymilacyjne: rośliny zielone i niektóre bakterie. Barwniki asymilacyjne pośredniczą w przemianie energii świetlnej w chemiczną. W przebiegu fotosyntezy wyróżnia się fazę jasną (pochłanianie energii świetlnej przez chlorofil, synteza ATP, fotoliza wody, redukcja NADP+) i fazę ciemną (wbudowywanie CO2 do związku organicznego).

Fotosynteza to ogromna produkcja masy organicznej, stanowiącej podstawę wyżywienia ludzi i zwierząt, przy wykorzystaniu „darmowej” energii słonecznej. Oprócz glukozy (pierwotny produkt fotosyntezy), sacharozy, skrobi i innych związków organicznych (wtórne produkty fotosyntezy) w procesie fotosyntezy powstaje również tlen, który ma podstawowe znaczenie dla życia na Ziemi.
1 1 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-22T17:37:56+01:00
Pobiera wode i sole mineralne a takze związków azotowych
pobieranie dwutlenku wegla produkowanie tlenu
3 3 3