Pocisk o masie 6g przed uderzeniem w ziemny nasyp na strzelnicy, poruszał się z prędkością 500m/s i zagłębił się w nasypie o głębokości 0.5 m.Jaka była średnia siła oporu gruntu dla pocisku? Jle wynosił czas zagłęgienia się pocisku w nasyp?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-22T18:01:54+01:00
E=W energia kinetyczna jest równa pracy
mv²/2=Fs
F=mv²/2s
F=1500N
a=F/m opóżnienie
a=250000m/s²
s=at²/2 wzór na drogę
t=√2s/a
t=0,002s
1 5 1