Opisz zastosowanie sily elektrodynamicznej (np silnik elektryczny prądu stałego, mierniki prądu magnetoelektryczne lub elektrodynamiczne)i siły Lorentza(np.akceleratory cykliczne także jak cyklotron,synchrotron,mikrotron,betoctron lub spektrometr mas lub ascyloskopwykorzystujacu pole magnetyczne)
Wybrać trzy urządzenia, opisać budowę zasadę działania i zastosowania.

1

Odpowiedzi

2009-05-18T18:20:50+02:00
Silnik elektryczny:urządzenie zmieniające energie elektryczną w mechaniczną.
Budowa:szczotki,metalowy pierścień (komutator) , izolator ,magnes,ramka.
Działanie:ramka się obruci i ustawi pionowo i zakończy pracę aby dalej działała należy zmienić bieguny ,zmieniając kierunek prądu.
Zastosowanie:walcach,samochodach itp.

Prądnica:urządzenie zmieniające energie mechaniczną w elektryczną wykorzystując zjawisko indukcji elektromagnetycznej.
Budowa:stojan,wirnik,magnez,zwoje.
Działanie:należy zapewnić warunki wzbudzania prądu oraz wprowadzić w ruch wirnik prądnicy.Zwojnica obraca się i wykonuje w ten sposób prace i prądnica wytwarza prąd.Zastosowanie:alternatory w samochodach,elektrownie wodne.
Transformator Budowa dwie zwojnce
działanie:jedna zwojnica podłączona jest do prądu w drugiej zwojnicy on się indukuje i jest zmienny

8 4 8