Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-22T17:52:21+01:00
The Great Wall of China was built mainly to protect the Chinese Empire from the Mongolians and other invaders. It was first built in the Seventh Century BC when China was still divided into many small states. The construction of the Great Wall never ceased during nearly all the Chinese Dynasties Fudala.


Wielki Mur Chiński powstał głównie w celu ochrony imperium chińskiego od Mongołów i innych najeźdźców. To był pierwszy zbudowany w VII wieku pne, kiedy Chiny były jeszcze podzielone na wiele małych państw. Budowa Wielkiego Muru nigdy nie przestał istnieć w ciągu niemal wszystkich chińskich dynastii fudal.