Odpowiedzi

2009-11-22T18:01:46+01:00
14-wys 1 równoległoboku.-39cm:3=13 cm
podstawa-6 cm
P=a*b
P=13 cm *6 cm
P=78cm2
78 cm2*3=234cm2

15-Pk=a*a
Pk=9cm*9 cm=81 cm2
1/3*81 cm2=27cm2
Pr=a*b
a=9 cm
b=?
Pr=9 cm*b
27cm2=9cm*b
b=27cm2:9 cm
b=3cm
więc EF=3 cm

20-a)8 cm
b)Pt=a*h/2
26cm2=13cm*h/2
h=4 cm

21-a)Pp=a*b
Pp=3cm*1,5cm=4,5cm2
Pt=a*h/2
4,5cm2=a*h/2 razy 2 obustronnie
9cm2=a*h
a i h=3cm

b)Pt=a*h/2
Pt=2cm*5cm/2
Pt=10cm/2
Pt=5cm2

Pp=a*b
5cm2=2cm*2,cm
taki narysowac

1 1 1
2009-11-22T18:05:09+01:00
14.
Trzy jednakowe równoległoboki utworzyły ośmiokąt.Oblicz pole tego ośmiokąta. dł. tych trzech razem-39cm a szer. 6 cm
15.
Powierzchnia równoległoboku EFGH stanowi jedną trzecią powierzchni kwadratu ABCD. Znajdź długość boku EF. i rysunek
20.
a)Trójkąt prostokątny ma pole 20 cm2. Jedna z przyprostokątnych ma dł. 5 cm. Jaką długość ma druga przyprostokątna.
b)Długość podstawy trójkąta o polu 26 cm2 wynosi 13 cm. Jaką długość ma wysokość opuszczona na te podstawę?
21.
a)Narysuj dowolny trójkąto takim samym polu, jak narysowanego prostokąta. 3 cm na 1,5 cm
b)Narysuj dowolny prostokąt o polu równym polu narysowanemu trójkątowi.( trójkąt prostokątny wysokość-2 cm a podstawa 5cm)
1 5 1