Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-22T17:53:50+01:00
Kwadrat :
Obw. = 4a
P = a do potęgi 2

Prostokąt :
Obw. = 2 * a + 2 * b
P = ab

Trapez :
Obw. a+b+c+d
P = a + b
----- * h
2

Równoległobok :
Obw. = 2a + 2b
P = a * h

Prostopadlościan :
P = 2 (ab + ac + bc)
V ( objętość ) = abcprosze o naj !
3 4 3
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-22T17:56:41+01:00
Kwadrat:
P=a2 (a do kwadratu :D)
Ob=4a
Prostokąt:
P=a*b
Ob= 2a+2b
Trójkąt:
P= (a*h)/2
Ob= a+b+c
Trapez
P= (a+b)*h/2
Ob= a+b+c+d
Romb:
P= e*f/2
Ob= 4a
Równoległobok:
P=a*h
Ob=2a+2b
koło :
P= pi r2
Ob=2pi r
4 4 4
2009-11-22T18:04:03+01:00
Pole kwadraty-a2 , Obwód- 4a
pole trójkąta -a*h/2, Obwód a+b+c
pole prostąkąta- a*b , obw 2a+2b
pole rombu-a*h, obwód a*4
pole równoległoboku-a*h, obw 2*a+2*b
pole trapezu-1/2(a+b)*h, obw a+b+c+d
pole deltoidu- 1/2*D1*D2, obw 2a*2b
2 3 2