Odpowiedzi

2009-05-17T17:41:55+02:00
Twoje dane to:
h1(pierwsza wysokość) = 5 m
h2 (druda wysokość)= 3 m

Szukamy
ΔE = ?

Energia potencjalna piłeczki znajdującej się na wysokości h1 zamieni się na energię potencjalną na wysokości h2 plus straty energii ΔE

ΔE + Ep2 = Ep1
Wzór na energię potencjalną

Ep = mgh

ΔE + mgh2 = mgh1
ΔE = mgh1 - mgh2
wzór na stratę energii
n = (ΔE / Ep1) · 100%
n = [(mgh1 - mgh2) / mgh1] · 100 %
n = [(h1 - h2) / h1] · 100 %
n = [(5 m - 3 m) / 5 m] · 100 % = 40 %
Czyli strata energii wyniosła 40 %Bo została zużyta na energię wewnętrzną piłki.

/ ten znak w tym zadaniu oznacza dzielenie.