Odpowiedzi

2009-05-18T15:54:48+02:00
T₁=20 C
t₂=100 C
m=1kg
cw=4190 J/kg K

ilość ciepła potrzebna do ogrzana:
Q=m*(t2-t1)*cw
Q=1*(100-20)*4190=335 200 J [kg*K*J/kg K]

czas podgrzewania (do rozpoczęcia wrzenia):
t=Q/P [J/W]=[s]
t=335 200/1000=335,2 s = 5min 35,2 s