Odpowiedzi

2016-07-02T13:05:25+02:00
M(CxHy) = 30u
M(CO2) = 12u+2*16u = 44u = 44g/mol

C_xH_y+O_2--\ \textgreater \ xCO_2+\frac{y}{2}H_2O

Liczymy ile moli CO₂ powstało:
n = m/M = 8g / 44g/mol = 0,2mol

Z reakcji widzimy że liczba moli CO₂ jest równa liczbie atomów węgla w cząsteczce, jednak x musi być liczbą naturalną, więc mnożąc wynik raz 10 otrzymujemy:
x=2

Teraz liczymy liczbę atomów wodoru:
C₂Hy = 30u
2*12u + y*1u = 30u
y = 6

Wzór rzeczywisty: C₂H₆