Błagam na jutro kto da pierwszy dobrą odp ma nallepszą !!! SZCZEGÓŁOWE OBLICZENIA!!!!!!!!!!!
1.Jeden bok trójkąta ma długość 10cm, a drugi 7cm.Czy trzeci bok trojkąta może mieć długość: a)19cm b)2,5 c)8cm?

2.W rombie ABCD z wierzchołka kąta ADC równego 142°poprowadzono wysokość rombu.Oblicz miarę kąta,jaki tworzą te wysokości.

3.Wysokości trapezu o obwodzie 92cm podzieliły go na dwa trójkąty i prostokąt.
Suma obwodów tych trzech figur jest równa 132cm.Oblicz wysokość tego trapezu.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-22T21:58:14+01:00
1.
19>10+7 ok
10!>2,5+8 nie
10>7+8 ok
2.
180-142=38
3.
4h+92=132
4h=40
h=10[cm]