W 1750r. żyło na świecie 733mln ludzi, a w 2007r. - 6641mln ludzi. Na podstawie diagramu oblicz: (wynik podaj w zaokrągleniu)
a) Czy w Europie żyło w 2007r. więcej ludzi niż na całym świecie w roku 1750r.?
b) O ile % zwiększyła się liczbe ludności w Europie od 1750r. do 2007r.?
c) Ile razy w tym czasie zwiększyła się liczba ludności w Ameryce Pn.?

Diagram:
1750r.:
Europa - 19,9%
Ameryka Pn. - 0,2%
Azja - 65,9%
Afryka - 13,6%
Ameryka Pd. i Śr. - 1,1%
Australia i Oceania - 0,1%

2007r.:
Europa - 11,4%
Ameryka Pn. - 5,1%
Azja - 60,6%
Afryka - 13,8%
Ameryka Pd. i Śr. - 8,6%
Australia i Oceania - 0,5%

Zadanie z KALKULATOREM!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-23T14:40:50+01:00
A)
na całym świecie w roku 1750r -- 733mln
Europie żyło w 2007r --?
11,4% z 6641mln = 0,114*6641=757mln ludzi
W Europie w 2007 żyło więcej ludzi niż na całym świecie w 1750r.

b)
w 2007 jest 757mln Europejczyków (liczone w a)
19,9% z 733mln = 0,199*733=145,8 mln
757/145,8*100%=519,2%
Liczba ludności w Europie od 1750r do 2007r zwiększyła się o 519,2%