Zadanie żeby przetłumaczyć zdania ;))
1. Ja chodzę do szkoły .
2. Ja nie pracuję .
3. Ona mieszka w Warszawie .
4. Oni mają kota .
5. Która jest godzina ?
6. Jest 6.30 .
7. On wstaje o 6.00.
8.My uczymy się angielskiego .
9. On nie mieszka w Warszawie .
10. Ja mam angielski w poniedziałek .

3

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-22T18:06:21+01:00
1. Ja chodzę do szkoły .

I go to school

2. Ja nie pracuję .

I don't work

3. Ona mieszka w Warszawie .

She lives in Warsaw.

4. Oni mają kota .

They have a cat

5. Która jest godzina ?

What time is it ?

6. Jest 6.30 .

It's 6.30

7. On wstaje o 6.00.

He gets up at 6

8.My uczymy się angielskiego .

We learn English

9. On nie mieszka w Warszawie .

He doesn't live in Warsaw

10. Ja mam angielski w poniedziałek .

I have English on Monday
2009-11-22T18:08:17+01:00
1. I go to school .
2. I don't work .
3. She lives in Warsaw .
4. They have a cat .
5. What time is it ?
6. It's 6.30 .
7. He gets up at 6 .
8. We learn English .
9. He doesn't live in Warsaw .
10. I have English on Monday .
2009-11-22T18:10:18+01:00
1.I am going to school. -Ja chodzę do szkoły
2.I am not working-Ja nie pracuje
3.She lives in Warsaw. -Ona mieszka w Warszawie
4.They have the cat. -Oni mają kota
5.What time is it? - Która jest godzina?
6.He is half past six- Jest 6.30
7.He is getting up about six o'clock-On wstaje o 6.00.
8.We are learning English.
9.He doesn't live in Warsaw -On nie mieszka w Warszawie
10.I have English on Monday -Ja mam angielski w poniedziałek .