Wyobraź sobie,że jesteś Samantą,w której niewielkiej miejscowości ma powstać hotel. Napisz list do redaktora lokalnej gazety ,w którym przedstawisz swoje argumenty sprzeciwiające się budowie hotelu.
Kończąc napisz co powinno się stać,lub być zrobione. Około 130-170 słów. !!!
PO ANGIELSKU ! Na jutro mam zadane,proszę o pomoc !!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-24T21:34:20+01:00
Hello, I am samanta. I hear that in our modest city a hotel is supposed to come into existence. I and my group of friends (environmentalists) willingly we disagree to it. Lubin is a quiet lively city. In it much green is feeling and from it firebrands is famous. Exactly this hotel is a problem. Such a huge building is taking seats quite a lot and probably he will destroy a lot of green what is inadmissible! On this earth a plenty of rare species of plants and animals grows! Do you want to fire them from their houses? Where many of them initiated it living?! We are filing a petition for not building this hotel.
Pollutants from this building will walk to sewers which waters will pollute, and nobody wants it. As a result of it he will be of being born of new illness so as salmonella, cholera itp. Tell not construction of the hotel and add your signature to the petition!
_
cześć, jestem samanta. Doszły mnie słuchy, że w naszym skromnym mieście ma powstać hotel. Ja i moja grupa przyjaciół (ekolodzy) nie chętnie się na to zgadzamy. Lubin to spokojne miasto tętniące życiem. Jest w nim dużo zieleni i z tego głownie słynie. Problemem jest właśnie ten hotel. Taki ogromny budynek zajmuje sporo miejsca i zapewne zniszczy wiele zieleni co jest niedopuszczalne ! Na tej ziemi rośnie mnóstwo rzadkich gatunków roślin i zwierząt ! Chcecie ich wyrzucić z ich domów ? Tam gdzie wiele z nich zapoczątkowało swoje życie ?! Składamy petycje o nie wybudowanie tego hotelu.Zanieczyszczenia z tego budynku powędrują do ścieków które zanieczyszczą wody, a tego nikt nie chce. Skutkiem tego będzie narodzenia się nowych chorób takich jak salmonella, cholera itp . Powiedz NIE budowie hotelu i dodaj swój podpis do petycji !