1.Nie korzystając ze wzoru na gęstość i wiedząc, że 1m³ ma masę 1,29 kg,oblicz masę powietrza wypełniającego pokój o objętości 25 m³


2.Wiemy ,że 1 cm³ wody ma masę 1 g.Opisz,jak odmierzyć 20g wody za pomocą menzurki z podziałką.

1

Odpowiedzi

2009-11-22T18:16:32+01:00
1,29 kg razy 25 = 32,25 kg
Odp: Masa powietrzamwypełniającego pokół wynosi32,25 kg.

Do menzurki z podziałką wlewam 20 cm³ wody, ponieważ 1g wody ma objętość 1 cm³, to w 20 cm³ zawiera się 20 g wody.