Odpowiedzi

2009-05-17T17:22:50+02:00
C² = a² + b²
a) c² = 36 + 64
c² = 100
c = 10
b) 169 = 25 + b²
b² = 169 -25
b² = 144
b = 12
c) 289 = a² + 225
a² = 289 - 225
a² = 64
a = 8
d) 2500 = 196 + b²
b² = 2304
b = 48
e) c² = 100 + 576
c² = 676
c = 26
f) 225 = a² + 144
a² = 225 - 144
a = 81
a = 9
2009-05-17T17:23:37+02:00
Najlepsza Odpowiedź!
2009-05-17T17:24:25+02:00
Rozumiem że c jest tu przeciwprostokątną. Twierdzenie Pitagorasa mówi że przekątna do kwadratu jet równa sumie kwadratów przyprostokątnych:
a)a=6 cm,b=8 cm
c²=6²+8²
c=√(36+64)
c=√100=10 cm
b)a=5 cm,c=13 cm tym razem szukamy przyprostokątnej:
b²=13²-5²
b=√(169-25)
b=√144=12 cm
c)b=15 cm, c=17 cm tym razem szukamy przyprostokątnej:
c=√(17²-15²)
c=√(289-225)
c=√64=8 cm
d)c=50 cm,a=14 cm tym razem szukamy przyprostokątnej:
b²=50²-14²
b=√(2500²-196²)
b=48cm
e)b=24 cm,a=10 cm
c²=24²+10²
c=√(576-100)
c=21,82
f) c=15 cm, b=12 cm tym razem szukamy przyprostokątnej:
a=√(15²-12²)
a=√81=9 cm
2009-05-17T17:30:35+02:00
Ad.a:
6*6+8*8=(c*c)
36+64=(c*c)
(c*c)'100 (pierwiastkujemy)
c=10

ad.b:
5*5+(b*b)=13*13
25+(b*b)=169
(b*b)=144 (pierwiastkujemy)
b= 12

ad.c:
(a*a)+15*15=17*17
(a*a)+225=289
(a*a)=64 (pierwiastkujemy)
a=8

ad.d:
14*14+(b*b)=50*50
196+(b*b)= 2500
(b*b)=2331 (pierwiastkujemy)
b=sqrt2331
b=117sqrt10

ad.e:
10*10+24*24=(c*c)
100+576=(c*c)
676=(c*c) (pierwiastkujemy)
c=26

ad.f:
(a*a)+12*12=15*15
(a*a)+144=225
(a*a)=81 (pierwiastkujemy)
a=9

2009-05-17T17:33:31+02:00
A)a=6 cm,b=8 cm
c2=a2+ b2
c2=36+ 64
c2=100
pierwiastek z c2=10
c=10
b)b)a=5 cm,c=13 cm
c2=25+169
c2=194
pierwiastek z c2=13pierwiastków z25
c)b=15 cm, c=17 cm
c2=225+289
c2=514
pierwiastek z c2=22pierwiastków z30
e)b=24 cm,a=10 cm
c2=576+100
c2=676
pierwiastek z c2=26
f) c=15 cm,b=12 cm
c2= 225+144
c2=369
pierwiastek z c2=19pierwiastków z 8
2009-05-17T17:57:26+02:00
C² = a² + b²
a) c² = 36 + 64
c² = 100
c = 10
b) 169 = 25 + b²
b² = 169 -25
b² = 144
b = 12
c) 289 = a² + 225
a² = 289 - 225
a² = 64
a = 8
d) 2500 = 196 + b²
b² = 2304
b = 48
e) c² = 100 + 576
c² = 676
c = 26
f) 225 = a² + 144
a² = 225 - 144
a = 81
a = 9