PILNE:)

1) która z żarówek o mocy znamionej 40W i 100Ww przystosowanych do nacięcia 220V, ma większy opór elektryczny?

2) jaki ładunek przepływa w czasie 3 sekund przez opornik o oporze 3 (omów) podłączony do napięcia 6V?

Bardzo proszę:)

1

Odpowiedzi

2009-11-22T18:30:40+01:00
Zad 1
P - moc prądu elektrycznego = UI
I - z prawa Oma = U/R
stąd P = U razy U/R = U²/R
stąd R = U²/P
1 - żarówka 40 W
R = U²/P = 220²/40 = 48400/40 = 1210Ω
2 - żarówka 100 W
R = 48400/100 = 484Ω
zad 2
g - ładunek elektryczny = It
I - prąd w obwodzie = U/R
U - napięcie w obwodzie = 6V
R - oporność opornika = 3Ω
t - czas przepływu prądu = 3s
g = It = Ut/R = 6 razy 3/3 = 18/3 = 6C