Programowanie C++
Napisz program, który wczyta liczbę naturalną K z przedziału [1,1000], a następnie wypisze na ekranie wszystkie dodatnie liczby nieparzyste mniejsze niż K. Liczby te należy wypisać w jednym wierszu, oddzielone spacjami.

Dane:
12
Wynik:
1 3 5 7 9 11

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • havk
  • Rozwiązujący
2009-11-22T20:23:02+01:00
#include<cstdio>
using namespace std;
int n;
int main(){
scanf("%d",&n);
for(int i=1;i<n;++i)
if(i%2==1)
printf("%d ",i);
return 0;
}