(12:3/5-1 1/3×0,3):1 1/2=
(0,76 : 4/5 -0,5) ×2=
3,75 : (3 5/6+2 1/4)=

zad 2
Za dwie jednakowe książki i trzy jednakowe zeszyty Dariusz zapłacił 22,1 zł. Cena książki jest pięć razy większa niż cena zeszytu.Oblicz cenę książki i cenę zeszytu.2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-22T18:35:37+01:00
5x * 2-ksiązki
3x-zeszyty
5x +3x=22.1
10x+3x=22.1
13x=22.1/13
x=1.7

5 * 1.7=8.5 cena 1 książki
8.5 * 2=17 cena 2 książek
3 * 1.7= 5.1 cena zeszytu
2009-11-22T19:25:48+01:00
(12:3/5-1 1/3x0,3):1 1/2=(11 5/5:3/5-1 1/3x3/10):1 1/2=55/5(skrócono do 1) x5(skrócono do 1)-4(skrócono do 1)/3(skrócono do 1) x3(skrócono do1) /10(skrócono do5) :1 1/2=(55/3 -1/5):1 1/2=(275/15 - 3/15): 1 1/2=272/15:1 1/2=272(skrócono do 17) /15 :3/2(skrócono do 1)=57/15=3 12/15

(0,75:4/5-0,5)x2=(3/4(skrócono do1):4(skrócono do 1)/5-1/2)x2=(3/4x5/1-1/2)x2=(15/4-1/2)x2=(15/4-2/4)x2=13/4x2=13/4x1 4/4 =13/4x7/4=91/16=5 11/16

3,75:(3 5/6+2 1/4)=3,75:(3 20/12+2 6/12)=3,75:5 26/12=3,75:6 2/12=3 3/4:6 2/12=15/4:74/12=15/4(skrócone do1)x12(skrócone do3)/74=45/74

proszę mam nadzieję ze dobrze