Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-05-17T17:41:39+02:00


Autonomiczny układ nerwowy.

* Kryteria podziału układu wegetacyjnego:

-anatomiczne

-fizjologiczne

-farmakologiczne

# Transmittery i kotransmisja w autonomicznym układzie nerwowym.
# Receptory komórkowe i drugie przekaźniki w UA.

+ Transmisja zwojowa.

# Synapsa adrenergiczna i cholinergiczna.
# Czynnościowy antagonizm i synergizm układu współczulnego i przywspółczulnego.
# Odruchy autonomiczne.
# Ośrodkowa regulacja czynności autonomicznych.Układ nerwowy.

+ Receptory – kryteria podziału, właściwości fizjologiczne.
+ Odruch. Łuk odruchowy-kryteria podziału.

* Zmysł słuchu: droga słuchowa, jej etapy i zachodzące na nich procesy fizjologiczne, metody badania analizatora słuchowego.

* Zmysł równowagi: fizjologiczna odpowiedź na pobudzenie komórek rzęsatych.
* Czucie bólu: receptory bólowe, drogi, ośrodki, rodzaje bólu, modyfikacja czucia bólu.
* Zmysł węchu – czynność analizatora węchowego.
* Zmysł smaku – czynność analizatora smakowego.
* Fizjologiczna rola rdzenia kręgowego. Odruchy rdzeniowe.
* Drogi zstępujące i wstępujące rdzenia kręgowego.
* Czucie powierzchowne i głębokie, drogi przewodzenia, ośrodki.
* Rdzeń przedłużony. Funkcje fizjologiczne rdzenia przedłużonego.
* Podwzgórze. Funkcje fizjologiczne podwzgórza.
* Układ piramidowy.
* Układ pozapiramidowy.
* Móżdżek. Funkcje fizjologiczne móżdżku.
* Twór siatkowaty. Funkcje fizjologiczne tworu siatkowatego.
* Układ limbiczny. Funkcje fizjologiczne układu limbicznego.
* Odruchy warunkowe-mechanizm powstawania.
* Warunkowanie klasyczne i instrumentalne.
* I i II układ sygnalizacyjny.
* Fizjologiczna czynność kory mózgowej: kontrola ruchu, lateralizacja, fizjologia mowy, korowe pola czuciowe, korowe pola asocjacyjne.
* Procesy pobudzania i hamowania w korze mózgowej.
* Fizjologia snu.
1 1 1
2009-05-17T17:42:55+02:00
Bodziec np.wysoka temperatura dotkniętego przedmiotu:
przechodzi przez receptor w skórze, później włóknem neuronu czuciowego jest kierowany do samego neuronu czuciowego następnie do neuronu pośredniczącego i później do neuronu ruchowego (które znajdują się w rdzeniu kręgowym), impuls płynie przez włókno neuronu ruchowego następnie przez nerw rdzeniowy i swoją drogę kończy na efektorze (czyli mięśniu), reakcja - szybki mimowolny skurcz odpowiedniego mięśnia.
2009-05-17T17:44:51+02:00
STAN CZYNNY KOMÓRKI NERWOWEJ-stan pobudzenia-płynie bioprąd

Typowa komórka nerwowa składa się z ciała komórki, strefy włókien zwanych dendrytami oraz jednego aksonu, który ma różną długość w zależności od funkcji komórki, który rozgałęzia się na wiele gałązek, ma wiele zakończeń i te zakończenia unerwiają tzw. Tkanki efektorowe jak np. mięśnie szkieletowe. Ciało komórkowe posiada wszystkie podstawowe struktury komórki: błonę komórkową, cytoplazmę, jądro komórkowe, mitochondria, ER, aparat Golgiego. W komórce nerwowej w ustroju stan pobudzenia(stan czynny)przenoszony jest zawsze jednokierunkowo, od dendrytów, przez ciało komórki, wzdłuż aksonu do jego zakończeń. Ten jednokierunkowy przepływ zapewnia bardzo wysoki stopień uporządkowania przepływu informacji. W ustroju informacje płyną wzdłuż nerwów(włókien nerwowych) w dwóch kierunkach: z centralnego układu nerwowego na obwód do unaczynionych tkanek, mówimy ze włókna przewodzące w tym kierunku są to włókna odśrodkowe. Przykładem włókna odśrodkowego jest włókno unerwiające komórki mięśnia szkieletowego. Druga grupa włókien prowadzi informacje dośrodkowo tzn. do centralnego układu nerwowego z obwodu. Są to tzw. włókna czuciowe. W warunkach prawidłowych te drogi są czynnościowo obok siebie całkowicie oddzielone, pomimo że włókna odśrodkowe i dośrodkowe znajdują się zwykle w jednym nerwie(leżą obok siebie).