Odpowiedzi

2009-11-22T19:25:34+01:00
Aby obliczyć stężenie procentowe roztworu powstałego przez zmieszanie tych 3 należy zsumować obliczoną masę substancji znajdującej się w każdej w nich:

a) Cp=ms/mr*100%
ms = Cp*mr
ms = 0,2*50 = 10g

b) ms = 75*0,1 = 7,5g

c) ms = 200*0,05 = 10g

Czyli substancji było: 10+10+7,5 = 27,5g

Masa roztworu to również suma wszystkich 3 powyższych, czyli 50+75+200 = 325g

Ostatecznie więc Cp wynosi:

Cp = ms/mr*100%
Cp = 8,46%
2009-11-22T19:37:12+01:00
Mr-50g
Cp-20%
50g-100%
x-20%
x=10g
ms-10g

mr-75g
Cp-10%
75g-100%
x-10%
x=7,5g
ms-7,5g

mr-200g
Cp-5%
200g-100%
x-5%
x=10g
ms-10g
mr=50g+75g+200g=325g
ms=10g+7,5g+10g=27,5g
325g-100%
27,5g-x%
x%=8,46%