1. suma trzech kolejnych liczb naturalnych wynosi 54. jakie to louczby?
2. spośród czterech liczb , każda następna jest o 5 mniejsza od poprzedniej. iloczyn pierwszej i trzeciej liczby jest o 15 większy od iloczynu drugiej i czwartej liczby. jakie to liczby?
3. dopisując po prawej stronie pewnej liczby naturalnej 6 powiększyliśmy tę liczbę o 249. jak to liczba?
4. obwód prostokąta wynosi 54 cm. jeżeli jedn z boków powiększymy o 1 cm, a drugi zmniejszymy o 3 cm, to pole zmniejszy się o 4 cm kwadratowe. oblicz początkowe długości boków tego prostokąta.
5. znajdź liczbę którą należy zastąpić "m" w równaniu : 15- 2x - ( x-1 ) kwadrat= m- x kwadrat
aby otrzymać a) równanie tożsamościowe b) równanie sprzeczne
pomóżcie

1

Odpowiedzi

  • Zeta
  • Rozwiązujący
2009-11-22T18:34:24+01:00