Proszę o szybką odpowiedź.

1. Marcin przebywa autobusem ¾ drogi do jeziora, a pozostałą część piechotą. Oblicz odległość między domem Marcina a jeziorem, jeżeli trasa, którą przebywa pieszo, jest o 8 km krótsza niż trasa, którą przebywa autobusem. Zapisz obliczenia.

2. Przed przystąpieniem do budowy latawca Janek rysuje jego model. Model ten przedstawiono na rysunku w skali 1:10. Oblicz pole powierzchni latawca zbudowanego przez Janka, wiedząc, że długość odcinków AC i BD równe są odpowiednio 4cm i 2 cm oraz długość odcinków AC jest równoległa długości odcinków BD i S - środek BD. Zapisz obliczenia.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-23T09:40:40+01:00
Zad. 1 .
³₄X - ¹₄X = ²₄X
²₄X = 8 km/÷²₄
X = 16 km
Odp. Droga do jeziora wynosi 16 kilometrów.
1 1 1