Odpowiedzi

2009-11-22T18:54:20+01:00
Pod koniec XVIII i XIX wieku w ręczny sposób produkcji w warsztatach rzemieślniczych zastępowano zmechanizowaną pracą w fabrykach. Mechanizacja pracy była możliwa dzięki wynalezieniu maszyny parowej. Postęp w gospodarstwie w XIX wieku polegał na wprowadzeniu nawozów sztucznych, maszyn rolniczych i gatunków roślin i zwierząt.

Krótko i na temat.