Nauczycielka powiedziała że wystawi oceny ze sprawdzianu według reguł przedstawionych w poniższej tabelce.
powyżej 85% bardzo dobry
pow.75% do 85% dobry
pow.55% do 75% dostateczny
pow. 40% do 55% doopuszczający
40 % i mniej dostateczny

Na sprawdzianie można było zdobyć maksymalnie 30 pkt.Kasia zdobyła 27 pkt,arek 11,5 pkt,tomek 19 pkt,asia 25 pkt,iwona 13 pkt,a karol 23,5 pkt.Jakie oceny otrzymali?
Prosze pomóżcie!!

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-22T18:52:44+01:00
Oceny troszke źle spisane ale nie przynisoło mi to kłopotu
dostateczny= 3
dopuszczający=2
niedostateczny=1

Kasia: 27/30*100%=90% OCENA= Bardzo dobry
Arek: 11,5/30*100%=38(3)% OCENA= Niedostateczny
Tomek: 19/30*100%=63(3)% Ocena: Dostateczny
Asia: 25/30*100%=83(3)% Ocena: Dobry
Iwona: 13/30*100%=43(3)% Ocena: Dopuszczający
Karol: 23,5/30*100%=78(3)% Ocena: Dobry
9 4 9
2009-11-22T18:52:59+01:00
Kasia 30-3 = 27 pkt - 90% - ocena bdb
Arek -11,5pkt- ocena +ndst (+1)
Tomek - 19pkt ocena: dst
Asia - 25pkt - ocena : dobry
iwona -13pkt ocena : dop
Karol - 23,5pkt - : : dobry

tak mi sie wydaje...
3 2 3
2009-11-22T19:05:55+01:00
Kasia
30 - 100%
27 - x
30x=2700%/:30
x=90%
Kasia dostała stopień bardzo dobry.

Arek
30 - 100%
11,5 - x
30x=1150%/:30
x=1150kreska ułamkowa 30 %
x=38 i 1 kreska ułamkowa 3%
Arek dostała niedostateczny.

Tomek
30 - 100%
19 - x
30x = 1900%/:30
x=63 i 1 kreska ułamkowa 30 %
Tomek dostał dostateczny.

Asia
30 - 100%
25 - x
30x=2500%/30
x=83 i 1 kreska ułamkowa 3%
Asia dostała dobry.

Iwona
30 - 100%
13 - x
30x = 1300% /:30
x = 43 i 1 kreska ułamkowa 3%
Iwona dostała dopuszczający.

Karol
30 - 100%
23,5 - x
30x=2350%/:30
x=78 i 1 kreska ułamkowa 3%
Karol dostał dobry.
1 5 1